Disclaimer

Hoewel de inhoud van www.kinderfietsenkopen.nl met de grootste zorg is samengesteld, kan Kinderfietsenkopen.nl niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang Kinderfietsenkopen.nl geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Kinderfietsenkopen.nl iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Alle prijzen op deze site vermeld zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van de artikelen. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide artikelen.